Treść strony

Obrazek cudzysłówJeżeli chodzi o sprawy związane z przemocą w rodzinie, bardzo ważnym obszarem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat tego zjawiska. A już zwłaszcza jest to konieczne u osób, które prawo stosują, czyli policjantów, prokuratorów czy sędziów.

 

dr Sylwia Spurek

(Adwokatura.pl)

LICZNIK

W październiku 2015 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 516 interesantów oraz przeprowadzonych zostało 3 355 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowanych zostało 159 apeli, listów otwartych i protestów.