Treść strony

Obrazek cudzysłówGrami zajęłam się na skutek sygnałów od obywateli i z przekonania. Tu chodzi przecież o dzieci, dla których pewne gry są bardzo szkodliwe, niedostosowane do ich wieku, a nie ma żadnych przepisów regulujących ich dystrybucję."                                                 

 prof. Irena Lipowicz

Gazeta Wyborcza 

LICZNIK

W marcu 2015 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 486 interesantów oraz przeprowadzono 3 427 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 81 apeli, listów otwartych i protestów.