Treść strony

Obrazek cudzysłówKontradyktoryjność procesu karnego to wprowadzenie od lipca zupełnie nowego systemu, do którego nasze społeczeństwo nie jest przygotowane. Jeżeli do tego czasu nie ruszy system bezpłatnej pomocy prawnej, to będzie to ograniczenie prawa obywateli do sądu.                                                        

 prof. Irena Lipowicz

Poranek Radia TOK FM

LICZNIK

W lutym 2015 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 516 interesantów oraz przeprowadzono 3 300 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 92 apele, listy otwarte i protesty.