Są problemy z wykonaniem prawa. W sytuacji, w której mamy przepisy pozwalające usunąć z mieszkania sprawcę przemocy, co robią ich ofiary w schronisku dla bezdomnych?

prof. Irena Lipowicz
(Rzeczpospolita)

 

MULTIMEDIA

RPO z wizytą na Ukrainie

LICZNIK

W maju 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 497 interesantów oraz przeprowadzone zostały 3 190 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowanych zostało 121 apeli, listów otwartych i protestów.