Treść strony

Obrazek cudzysłówUstawodawca potraktował ubezpieczonych paternalistycznie, w myśl zasady, że władza publiczna wie lepiej, co jest dobre dla obywateli.

prof. Irena Lipowicz
("Skarga na OFE", Nasz Dziennik)

 

MULTIMEDIA

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

LICZNIK

W czerwcu 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 434 interesantów oraz przeprowadzono 3 051 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowanych zostało 67 apeli, listów otwartych i protestów.