Treść strony

Obrazek cudzysłówIm mocniej jurydyzujemy kwestie, które kiedyś były domeną obyczaju, religii czy moralności publicznej, tym bardziej prawo staje się nieudolne, przeciążone i załamuje się pod tym ciężarem. Nie tędy droga. Konsensus buduje się tylko na drodze rozmowy i dialogu społecznego."                                            

 prof. Irena Lipowicz

Przewodnik Katolicki 

MULTIMEDIA

Odznaka honorowa RPO dla prof. Władysława Bartoszewskiego - 26 czerwca 2013 r.

LICZNIK

W marcu 2015 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 486 interesantów oraz przeprowadzono 3 427 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 81 apeli, listów otwartych i protestów.