Treść strony

Obrazek cudzysłówChodzi nie tylko o samo przyjęcie (uchodźców), ale też o akceptację, nauczenie języka, pokazanie naszej pięknej, bogatej kultury. Chodzi o stworzenie programów asysty, uznawania kwalifikacji, aktywnego poszukiwania pracy. Niech częścią naszej kultury stanie się właśnie „Kultura Przyjęcia”.                          

dr Adam Bodnar

LICZNIK

W sierpniu 2015 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 396 interesantów oraz przeprowadzonych zostało 2 889 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowanych zostało 48 apeli, listów otwartych i protestów.