Nie ma powodu, żeby karać urzędnika w gminie za wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, a funkcjonariusza w ministerstwie już nie. Powinni ponosić taką samą odpowiedzialność za swoje błędy.

prof. Irena Lipowicz

(Rzeczpospolita)

LICZNIK

W marcu 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 592 interesantów oraz przeprowadzone zostały 3 294 rozmowy telefoniczne, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowanych zostało 87 apeli, listów otwartych i protestów.