Treść strony

Obrazek cudzysłówWażne jest, aby w tej reformie (nieodpłatnej pomocy, informacji i edukacji prawnej) nie wylać dziecka z kąpielą...  żeby organizacje społeczne, które udzielały pomocy prawnej do tej pory, nie straciły wsparcia państwa w realizowaniu swoich zadań."                                       

 prof. Irena Lipowicz

III Program Polskiego Radia 

LICZNIK

W kwietniu 2015 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 410 interesantów oraz przeprowadzono 3 080 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 65 apeli, listów otwartych i protestów.