Treść strony

Obrazek cudzysłówPrywatyzacja zadań publicznych nie usprawiedliwia traktowania pacjenta wyłącznie jako klienta.                                                            

 prof. Irena Lipowicz

Radio TOK FM

LICZNIK

W listopadzie 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 429 interesantów oraz przeprowadzono 2 906 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 119 apeli, listów otwartych i protestów.