Treść strony

Obrazek cudzysłówOszustom sprzyja np. to, że mogą zajmować rachunki bankowe zadłużonych emerytów – to w tej grupie spotkamy najwięcej ofiar. Emeryci są dobrymi klientami, bo mają stały, pewny dochód, który można zająć.

prof. Irena Lipowicz
(Gazeta Wyborcza)

 

MULTIMEDIA

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

LICZNIK

We wrześniu 2014 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 549 interesantów oraz przeprowadzono 3 331 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 100 apeli, listów otwartych i protestów.