Treść strony

Obrazek cudzysłówKonieczna jest taka ewolucja prawa, w której osoba przewlekle chora ma prawo do specjalnego urlopu, do pewnych świadczeń, które pozwolą jej szybciej czy lepiej brać udział w życiu społecznym.                                                         

 prof. Irena Lipowicz

Polska Agencja Prasowa

LICZNIK

W styczniu 2015 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 446 interesantów oraz przeprowadzono 3 111 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 99 apeli, listów otwartych i protestów.