Treść strony

TABLICA

Obrazek cudzysłówNależy nieustannie przypominać, że brak reakcji na słowa wykluczające, poniżające, dyskryminujące doprowadziły do wzrostu nacjonalizmów i największych tragedii XX wieku.

dr Adam Bodnar na konferencji w Strasburgu

LICZNIK

W grudniu 2015 r. w Biurze RPO przyjęliśmy 468 osób. Wyjaśnień i informacji prawnych udzieliliśmy przez telefon  2 888 osobom. Przyszło do nas 231 apeli, listów otwartych i protestów.