Treść strony

Obrazek cudzysłówCenię sobie prezent, który dostałam zamiast kwiatów od służby więziennej – mianowicie przegrałam w Trybunale sprawę drugiej kąpieli tygodniowo dla osadzonych mężczyzn (...) mimo to dostałam obietnicę od służby więziennej, że we wszystkich zakładach karnych do końca roku wprowadzają tę drugą kąpiel!"                         

prof. Irena Lipowicz

Krytyka Polityczna

MULTIMEDIA

Kampania społeczna RPO "Głos wszystkich obywateli" - Osoby starsze

LICZNIK

W lipcu 2015 r. w Biurze RPO przyjętych zostało 496 interesantów oraz przeprowadzono 3 308 rozmów telefonicznych, podczas których udzielano wyjaśnień i informacji prawnych. Ponadto zarejestrowano 181 apeli, listów otwartych i protestów.