Treść strony

Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

Aleksandra Wentkowska

 

Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Terenowego należy:

  1. rozpatrywanie spraw z zakresu właściwości statutowych jednostek organizacyjnych Biura, które wpływają z obszarów właściwości terytorialnej Pełnomocników Terenowych;
  2. udzielanie wyjaśnień i wskazywanie przysługujących środków działania osobom zgłaszającym się osobiście lub telefonicznie;
  3. informowanie o możliwościach wykorzystania kompetencji Rzecznika w indywidualnych sprawach;
  4. informowanie interesantów o wystąpieniach generalnych Rzecznika oraz o podejmowanych przez Rzecznika inicjatywach społecznych;
  5. przekazywanie interesantom wiedzy niezbędnej do samodzielnego rozpatrywania własnej sprawy, m.in. w formie wydruków przepisów, wzorów pism procesowych oraz poradników i publikacji Biura;
  6. przekazywanie spraw należących do właściwości innych statutowych jednostek organizacyjnych Biura do tych jednostek w celu ich prowadzenia.

(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)