Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich
Na obrazku napis INFOLINIA z numerem telefonu 800 676 676. Link prowadzi do informacji o infolinii.
Na obrazku koperta i napis ZŁÓŻ WNIOSEK. Link prowadzi do opisu możliwości złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Na obrazku napis INFORMACJE PRAKTYCZNE. Link prowadzi do informacji praktycznych.

Treść strony

Jakie skutki powoduje orzeczenie separacji wobec władzy rodzicielskiej?

Prezentowane treści nie stanowią porady prawnej

 

Separacja prawna małżonków wiąże się z obowiązkiem rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej w stosunku do małoletnich dzieci i o kontaktach rodziców z dziećmi.
W praktyce sąd może:
- powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego rodzica do określonych uprawnień i obowiązków (np. współdecydowaniu o edukacji dziecka i jego istotnych sprawach życiowych);
- powierzyć władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli porozumieli się oni w tym względzie, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.
Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po separacji, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
Niezależnie od orzeczenia o władzy rodzicielskiej, sąd orzeka o formie kontaktów dziecka z tym rodzicem, z którym stale nie zamieszkuje. Sąd zasądza również alimenty na dziecko od tego rodzica, z którym dziecko nie mieszka. W razie późniejszej zmiany okoliczności życiowych, sąd rodzinny zawsze może zmienić orzeczenie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i wysokości alimentów.

Stan prawny na dzień 21.03.2012 r.

Kategoria Codziennik: