Treść strony

Kontakt

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674, REGON: 012093073
 
 
TEL. CENTRALA (+ 48 22) 55 17 700
fax (+ 48 22) 827 64 53
INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
 
 
biurorzecznika@brpo.gov.pl
Uwaga! Uprzejmie prosimy o składanie wniosków
do Rzecznika Praw Obywatelskich za pośrednictwem udostępnionego
formularza elektronicznego.
 
Kontakt dla mediów:

TELEFON:
(+48 22) 55 17 939
(+48 22) 20 98 422

E-mail: serwisprasowy@brpo.gov.pl

Mapa dojazdu


Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
(dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48 58) 76 47 302
fax (+ 48 58) 76 47 303
Mapa dojazdu

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach
(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice
sekretariat (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Mapa dojazdu
 
Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
(dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wroclaw
sekretariat (+ 48 71) 34 69 115
fax (+ 48 71) 34 34 325
Mapa dojazdu

Punkty Przyjęć Interesantów RPO
Bydgoszcz, CzęstochowaLublin

Biblioteka w Warszawie
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:45
telefon: (+48 22) 55 17 757

Czytelnia w Warszawie
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:45
 

Przyjęcia Interesantów w Warszawie
Warszawa Aleja Solidarności 77
Przyjęcia interesantów:
poniedziałki:od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki:od 9.00 do 15.00

INFOLINIA OBYWATELSKA 800 676 676
 

Przyjęcia Interesantów w innych miastach

 

Wideotłumacz języka migowego