Zawartość

Kronika

Formularz wyszukiwania

Data początkowa
Data końcowa
 • Żołnierze na zbiórce
  2021-05-17

  Żołnierze, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową, skarżą się, że nie mogą zachować stopni oficerskich, które otrzymali w innych służbach mundurowych. Sztab Generalnego WP wskazuje, że nie do tego ma prawnej podstawy. RPO przedstawia więc problem ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi.

 • kolaż z flagą UE i Polski oraz symbolem temidy
  2021-05-17

  RPO przystąpił 17 maja 2021 do sprawy z wniosku premiera o zbadanie zgodności Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją (K 3/21)

 • Drzewo w bardzo ciemnej, brązowej mgle
  2021-05-17

  5 maja prokuratura po raz kolejny umorzyła sprawę spotu wyborczego PiS z samorządowej kampanii wyborczej w 2018 r. RPO po raz kolejny składa zażalenie na to postanowienie.

 • Kod (zielone liczby na czarnym ekranie)
  2021-05-17

  Pan Jakub zwrócił się w 2020 r. do Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o udostępnienie w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej skanu m.in. dwóch decyzji wydanych przez Prezesa WSA w Warszawie w 2019 i 2020 r. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej,. Poprosił o przekazanie powyższych informacji w formie skanów za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres e-mail.

 • granatowa plansza z tytułem publikacji i symbolem mechanizmu
  2021-05-17

  Rok 2020 był niewątpliwie naznaczony kryzysem społecznym i zdrowotnym, związanym z pandemią koronawirusa COVID-19. Jak te nadzwyczajne okoliczności i towarzyszące im ograniczenia wpłynęły na sytuację osób pozbawionych wolności? O tym piszemy w naszym raporcie.

 • 2021-05-17
  • Obywatel poskarżył się Rzecznikowi, że ma problem z postępowaniem przed sądem administracyjnym, bo pisma trzeba tam kierować drogą elektroniczną, a papierowe – wyłącznie za pośrednictwem poczty. Nie można natomiast – tak jak w sądach powszechnych – złożyć pisma osobiście, w biurze podawczym albo do urny przed budynkiem sądu.
  • Zdaniem skarżącego pandemiczna nowa organizacja pracy sądów administracyjnych narusza to jego prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji).
 • Dwie obrączki w ksiączki na książce
  2021-05-17

  "Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w powołanym § 21 ust. 1 podejmuje (z zastrzeżeniem ust. 4 ww. przepisu), kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki".

 • Ampułki z napisem Covid i strzykawki
  2021-05-17

  Od 1 kwietnia, kiedy rząd na chwilę otworzył możliwość rejestrowania się na szczepienia tym, któryz wcześniej zgłosili taką wolę w rządowym serwisie, RPO próbuje dowiedzieć się o podstawę takiego dzielenia obywatli (na tych, którzy się zgłosili, i tych, którzy tego nie zrobili).

 • Polna droga oświetlona przez księżyc
  2021-05-14

  Pani Aleksandra została ukarana 500-złotową grzywną za to że w kwietniu 2020 r. w pewnej małej miejscowości po północy spotkała się ze znajomym i do tego nie miała maseczki.  RPO składa w jej imieniu kasację do Sądu Najwyższego wskazując, że sąd ukarał panią Aleksandrę na podstawie wadliwych przepisów, czyli bez podstawy prawnej.

 • Bardzo wysokie góry
  2021-05-14

  W Nepalu, jak podają media, utknęło stu turystów z Polski.  W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej kraj ten zamknął granice. Polacy skarżą się, że nie mają kontaktu z polskim konsulem w New Dehli.