Zawartość

Ankieta dotycząca dyskryminacji i przemocy względem osób starszych

Data: 
2017-05-22

Szanowni Państwo,

W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję wszystkim, którzy przesłali odpowiedzi na pytania dot. dyskryminacji i przemocy względem osób starszych.

Otrzymaliśmy w sumie 25 wypełnionych ankiet, z których większość została uzupełniona na podstawie rozmów z seniorami. Odpowiedzi są obecnie w opracowaniu, tak aby konkluzje można było przedstawić w zwartym materiale.

Ponadto Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował i przekazał odpowiedzi na pytania przewodniczącego Grupy Roboczej ONZ ds. Starzenia się (OEWG). Kwestionariusz przewodniczącego również odnosił się do kwestii związanych z dyskryminacją i przemocą wobec osób starszych.

Wszystkie osoby zainteresowane zachęcam do lektury materiału pod poniższymi linkami.

(Pismo przewodniczącego OEWG, wersja polska odpowiedzi, wersja angielska odpowiedzi).

Serdecznie pozdrawiam,

Anna Chabiera 

Galeria

  • Logo kampanii: pomarańczowy napis na białym tle

    Za starośc naszą i waszą