Zawartość

Jak nie stać się ofiarą tortur? Przedstawicielki KMPT na spotkaniu ze studentami warszawskiego SWPS

Data: 
2018-12-17
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

„Stosowanie tortur a prawa osób pozbawionych wolności” to temat spotkania zorganizowanego w dniu 17 grudnia przez studentów Koła Naukowego Komparatystyki Prawniczej działającego na Uniwersytecie Humanistycznym SWPS w Warszawie, w którym wzięły udział: Klaudia Kamińska i Justyna Zarecka z Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Przedstawicielki KMPT opowiedziały o genezie prawa międzynarodowego w zakresie zapobiegania torturom i innemu nieludzkiemu, poniżającemu traktowaniu lub karaniu. Podkreślały rolę orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i omówiły wybrane wyroki dotyczące naruszenia art. 3 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Studenci dopytywali o kwestie odnoszące się warunków i zasad panujących w różnych typach miejsc detencji. Przedstawicielki KMPT podkreślały znaczenie tzw. gwarancji minimalnych służących ochronie przed torturami, wśród których należy wymienić: poinformowanie osoby zatrzymanej o jej prawach, możliwość kontaktu z obrońcą, prawo do poinformowania osoby najbliższej o swoim miejscu pobytu, zapewnienie dostępu do lekarza oraz prawo do złożenia skargi. Przedstawiły także przykłady postępowań sądowych dotyczących stosowania tortur w Polsce.

Studenci byli zainteresowani wynikami badania opinii publicznej „Tortury – opinie Polaków”, które zostało przeprowadzone w październiku 2018 r. na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Opowiadali o swoich doświadczeniach z przedstawicielami służb mundurowych. Przedstawicielki KMPT uwrażliwiały przyszłych prawników na kwestie relacji z osobami pozbawionymi wolności będących w trudnej sytuacji emocjonalnej.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu seminariów dla studentów wyższych uczelni, które realizowane są w ramach kampanii społecznej „Państwo bez tortur”.

Galeria

  • Błyskawica

    Tortury