Zawartość

Ogólnopolski Konkurs Mediacyjny #mediUJ! pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
Od 2018-04-13 do 2018-04-14
Położenie: 
  • Kraków
    Polska
słowa kluczowe: 

Projekt ma na celu popularyzację mediacji jako alternatywnej, dla postępowania sądowego, ścieżki rozwiązywania sporów. Jest to wciąż mało popularna dziedzina, która ze względu na wielość zalet, jakie za sobą niesie, powinna być zdecydowanie szerzej praktykowana. Umożliwia bowiem stronom przede wszystkim realny wpływ na wynik postępowania, ponad to, w sposób szybszy, tańszy oraz skuteczniejszy.

Wydarzenie skierowane jest do studentów od I do V roku polskich wyższych uczelni publicznych oraz niepublicznych. Stanowi dla nich doskonałą okazję, aby rozwinęli swoje umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, niezbędne w codziennym wykonywaniu zawodu mediatora i negocjatora. Zarządzanie konfliktem, identyfikacja rzeczywistych interesów stron konfliktów, skuteczna komunikacja, empatia i zrozumienie- tymi cechami powinien wykazywać się każdy z uczestników.

Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów UJ.