Zawartość

Patronaty RPO w 2014 roku

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad seminarium podsumowującym projekt Europejskiej Sieci na rzecz Dochodu Minimalnego, które odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „Ewolucja orzecznictwa standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 65-lecie Konwencji”, która odbędzie się na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Konkursem Wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który odbędziesię na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad I Rundą Narodową European Human Rights Moot Court Competition, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją „Poprawa opieki nad ofiarami tortur przekraczającymi granice w Europie”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową „Bezpieczeństwo państwa a prawa i wolności jednostek”, która odbędzie się w Sosnowcu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad trzecią edycją ELSA Day w Polsce.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego”, która odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad targami Aktywni 50+, które odbędą się w Poznaniu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XVII Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Prawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad III Kongresem Prawa Medycznego, który odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad IV Ogólnopolską Konferencją Studentów z Niepełnosprawnościami „ONI czy może jednak „My wszyscy” — o postrzeganiu osób z niepełnosprawnością na tle innych grup społecznych”, która odbędzie się w Poznaniu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad II Ogólnopolskim Forum Edukacji Prawnej, które odbędzie się w Rzeszowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad kampanią informacyjną pt. „Tydzień Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego”

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad realizacją filmu dokumentalnego „Mamo, gdzie jestem?”

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Śląskimi Obchodami Dnia Zdrowia Psychicznego, które odbędą się w Katowicach.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Otwarty Dialog - przywraca zdrowie psychiczne”, która odbędzie się w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Wyborcze i społeczne aspekty niepełnosprawności. O niepełnosprawności bez skrajności.”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową Jagiellońskich Dni Mediacji 2014: „Ile mediacji w państwie? Ile państwa w mediacji?”

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem pt. „Przyjazna przestrzeń dla osób słabosłyszących”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego – aspekty prawne", która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XIII Ogólnopolskim Mitingiem Pływackim Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka, który odbędzie się 22 października 2014 r.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad IV edycją Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku pt. ,, Górnośląskie krajobrazy kulturowe”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Międzynarodową konferencją naukową pt. „Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie”, która odbędzie się w Warszawie.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad akcją pt. „Studiuję – głosuję!”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad polską częścią Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad pilotażowym cyklem bezpłatnych działań szkoleniowych i warsztatowych, których celem będzie stworzenie Kodeksu Równego Traktowania.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad I Kongresem zdrowia seniorów ziemi zawierciańskiej pt. ,,Starzejemy się w dobrym stylu”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad kampanią społeczno-edukacyjną ,,Otwórz oczy, usłysz nas, naprawdę jesteśmy”, która będzie organizowana na terenie województwa mazowieckiego.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją z okazji XX-lecia działalności Siedleckiego Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i XV-lecia istnienia Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach oraz Światowym Dniem Choroby Alzheimera.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem pt. Ogólnopolska sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku „Aktywny Senior”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad programem pt. „Różnorodność społeczna w mediach – tworzenie przekazów medialnych z uwzględnieniem standardów równego traktowania”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad finałem projektu „Świadomy Obywatel” organizowanym w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Wrocławskich dni Poradnictwa Obywatelskiego 2014.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad II edycją Konkursu, promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pt. „Szkoła przyjazna dla każdego”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad V Jubileuszowym Chorągwianym Świętem Seniorów i Starszyzny Harcerskiej Śląskiej Chorągwi ZHP.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem pt. „Sport Respects Your Rights - Polska”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją ,,Otworzyć Bramy Tolerancji – jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”, która odbędzie się w Trójmieście.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Forum III Wieku Konferencji towarzyszącej XXIV Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „Pełnosprawny wyborca”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Festynem Przyjaźni ,,Tacy Sami” w ramach Ogólnopolskiego Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, który odbędzie się w Tczewie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad 11. Ogólnopolską Konferencją ,,Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „Antysemityzm nie jest poglądem”.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad I Ogólnopolskimi Senioraliami, które odbędą się w Krakowie.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad inicjatywą Okrągłego Stołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad ogólnopolską Olimpiadą „Wiedzy o Prawach i Wolnościach Obywatelskich”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad 11. Europejskim Festiwalem Filmowym Integracja Ty i Ja.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad seminarium nt. „Zatrzymać nienawiść. Przeciwdziałanie i reakcja na przemoc fizyczną i psychiczną oraz mowę nienawiści wobec osób z grup narażonych na dyskryminację”, które odbędzie się w Warszawie.


Honorowy Patronat nad projektem edukacyjnym „Żywa biblioteka”, który będzie realizowany we Wrocławiu.

 

Honorowy Patronat nad projektem „Lokalne działania przeciwdziałające dyskryminacji osób LGBT”.

 

Honorowy Patronat nad projektem „Monitoring obywatelski Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami".

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Międzynarodową Konferencją Naukową z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu": "Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”, która odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad międzynarodową kampanią społeczną pt. „Nie odwracaj wzroku”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad  III ogólnopolską konferencją ,,Środowiskowych Domów Samopomocy”, która odbędzie się na Wydziale Prawa UMK  w Toruniu

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad  konferencją naukową  pt. „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego” edycja II, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad  konferencją pt. „Prawa LGBT a postęp gospodarczy: równy związek?”, która odbędzie w Warszawie.

 


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad  ogólnopolską konferencją naukową pt. „Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki - instytucje, standardy, efektywność”, która odbędzie się w Częstochowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad  ilościowym badaniem społecznym „Doświadczenia osób transpłciowych w systemie opieki zdrowotnej”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad VI edycją Konkursu „Strona Internetowa bez Barier” oraz konferencją  „Cyfrowo Wykluczeni 2014” w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad VII ogólnopolską konferencją naukową nt. ochrony prawa do prywatności, która odbędzie się w Poznaniu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, które odbędą się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. "Reformy krajowe w Polsce 1989 - 1998 - ?", która odbędzie się w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową UKSW pt. „Kobieta w nauce”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad I Oświęcimskim Forum Praw Człowieka.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad międzynarodową konferencją na temat „Wykorzystywania w procesie karnym dowodów pochodzących z czynności procesowych”, która odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem pt. "Zoom na rady seniorów".

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Międzynarodową Konferencją "Improving protection of victims' rights: access to legal aid".

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją "Polacy (nie)pełnosprawni. Obywatele, konsumenci, pracownicy".

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad I Kongresem Mediatorów  Rodzinnych.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad seminarium nt. "Imigranci w Polsce. Między interesem państwa a prawami człowieka".

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad trzecią edycją Kongresu „Obywatel Senior”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie nt. „Funkcji ksiąg wieczystych w ujęciu prawno-porównawczym”.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad ogólnopolskim projektem pt. „Tourette de Pologne – program aktywizujący chorych na zespół Tourette’a i ich bliskich”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją ekspercką pt. „Porwania rodzicielskie w Polsce – regulacje prawne i zapobieganie zjawisku”.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. „Mały pacjent w prawie i medycynie”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „Zwyczajnie Aktywni”, który wspiera działania na rzecz aktywizacji zawodowej pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XII Międzynarodową Konferencją Chorób Rzadkich pt. „Żyć z chorobą rzadką”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad cyklem raportów pt. „Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych. Ocena zgodności z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 oraz polskimi regulacjami”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „Porozumienie ponad podziałami. Mediacje i komunikacja”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Międzynarodową Konferencją Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA pt. „OSOBA – pozytywne implikacje w teorii, badaniach i praktyce”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem Wydawnictwa Tamaryn pt. „Prawa Człowieka”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „Sytuacja prawna pracownika transseksualnego”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad programem społecznym „Pokonywanie Niepełnosprawności” realizowanym przez Fundację „Wspólna Droga” United Way Polska.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Międzynarodową Konferencją Akademicką „From Human Wrongs to Human Rights – Wyzwania dla Współczesnych Praw Człowieka”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XXI Kwidzyńskim Forum Teatralnym – przeglądem twórczości teatralnej placówek kształcenia specjalnego.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem z zakresu ochrony praw człowieka – Elsa Day.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad II Ogólnopolską Konferencją pt. „Air law and technology. Nowe wyzwania dla międzynarodowego i krajowego prawa lotniczego oraz technologii lotniczych”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad pierwszą edycją akcji organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach pn. „UCZEŃ Z PRZYSZŁOŚCIĄ”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad I Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy o Prawie Administracyjnym, który odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad szóstą edycją ogólnopolskiego konkursu „Samorząd równych szans”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Międzynarodową Konferencją Naukową pt. „Partnerstwo międzysektorowe na rzecz rozwiązywania problemów społecznych”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad siódmą edycją ogólnopolskiej kampanii społecznej „SyMfonia Serc”.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem kampanii edukacyjno-informacyjnej Instytutu Łukasiewicza skierowanej do osób dorosłych, będących świadkami sytuacji, w której osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu zamierza prowadzić lub prowadzi samochód.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Kongresem Zdrowego Starzenia.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad drugą ogólnopolską edycją Konstytucyjnego Turnieju Sądowego.

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Prawa człowieka – współczesne zjawiska, wyzwania, zagrożenia”.