Zawartość

Patronaty RPO w 2015 roku

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XVIII Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Prawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Egzekwowanie praw kursantów oraz obowiązków OSK w krajowym systemie szkolenia kandydatów na kierowców Bezpieczny kursant OSK”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją „5 ton nad ziemią. Systemy dronów bojowych oczami społeczeństwa”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem pt. „Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi. Podstawy prawa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”, który odbędzie się na terenie województwa łódzkiego.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad III Edycją Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą symulację rozprawy cywilnej pt. „Student Prawa w Wydziale Cywilnym Sądu”, którego organizatorem jest Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją „Równość wyznaniowa i światopoglądowa w edukacji publicznej”, która odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Rundą Narodową The European Human Rights Moot Court Competition, której organizatorem jest ELSA Poland.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad drugą edycją kampanii społecznej pt. „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem E.U.R.O.P.E. – European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Education, Europe for Citizens.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad piątą edycją Kongresu „Obywatel Senior”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Międzynarodową Konferencją Naukową pt. „Uniwersalizm Pracy Ludzkiej – Kariera Zawodowa”, która odbędzie się w Krakowie. 

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Konkursem Wiedzy o Rzeczniku Praw Obywatelskich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem pn. „Szkoła bez Homofobii”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad kursem Polskiego Języka Migowego dla studentów i pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem edukacyjnym realizowanym przez Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wydarzeniem "Żywa Biblioteka" w Tczewie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją „Badania naukowe w medycynie - etyka i prawo”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „Wykluczyć wykluczenie”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją „Zatrzymać przemoc”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad debatą pt. "Zniesienie obowiązku meldunkowego, a finansowanie usług dla osób bezdomnych", która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem ELSA Day.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wydarzeniem „Żywa Biblioteka” w Żmigrodzie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „Mam to w BIPie!”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad „V Ogólnopolską Konferencją Ekspercką: Poszukiwanie Osób Zaginionych”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją „ENIGMA – zwiastun cywilizacji cyfrowej”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad publikacją pt. „Lekcja Równości: Drogowskaz dobrych praktyk”, która powstaje w ramach projektu „Równa szkoła bez dyskryminacji i przemocy”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wydarzeniem „Żywa Biblioteka” w Strzelinie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Międzynarodową Konferencją Prawa Własności Intelektualnej i Prawa Nowych Technologii pt. „Value of Information: Intellectual Property, Privacy and Big Data”, która odbędzie się w Gdańsku.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad ogólnopolskim plebiscytem „Sąsiad potrzebny od zaraz” organizowanym przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Pocztą Polską.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad ogólnopolskim konkursem Studencki Nobel 2016.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Samopomoc i partnerstwo. Nowe perspektywy we wspieraniu osób chorujących psychicznie”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją "Pełno(s)prawny Student IX", która odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad IV Oławską Konferencją Mediacyjną.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wydarzeniem „Żywa Biblioteka w Katowicach”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad IV Kongresem Prawa Medycznego, który odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad warsztatem nt. Ram sprawozdawczości zgodnej z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, który odbędzie się w Częstochowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „Nasza wspólna ojczyzna – nasza wspólna historia".

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wydarzeniem „Żywa Biblioteka – Lwówek Śląski”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad pilotażowym programem skoordynowanej opieki medycznej w chorobach przewlekłych realizowanym przez Fundację Urszuli Jaworskiej.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad II Kongresem zdrowia seniorów ziemi zawierciańskiej „Starzejmy się w dobrym stylu”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „Studiuję-głosuję!”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wydarzeniem „Żywa Biblioteka w Oleśnicy”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Warsaw Latin Convention”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wystawą prac fotograficznych pt. „Prawa Człowieka. Dostrzegam”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Gender – Edukacja – Praca. Uczelniane rozwiązania antydyskryminacyjne”, która odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Mobbing, dyskryminacja, wypalenie zawodowe. Współczesne trendy zarządzania a organizacja pracy. Zagrożenia, perspektywy - sygnalizacja", która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wydarzeniem „Jednego serca – koncert na rzecz uchodźców”, który odbędzie się w Gdańsku.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Galą XXV-lecia istnienia Samorządu Uczniowskiego ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wydarzeniem „Żywa Biblioteka w Sokolnikach”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XIV Ogólnopolskim Mityngiem Pływackim Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wydarzeniami „Żywa Biblioteka w Jeleniej Górze” i „Żywa Biblioteka w Wałbrzychu”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wydarzeniem „Żywa Biblioteka Prusice”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Wzmocnienie ochrony prawnej osób starszych”, która odbędzie się w Sejmie RP.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad ogólnopolską konferencją self-adwokatów pn. „Usłysz nasze głosy: obywatel na pierwszym miejscu”, która odbędzie się w Jarosławiu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad II Kongresem Gospodarki Senioralnej, który odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Otworzyć Bramy Tolerancji – jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”, która odbędzie się w Trójmieście.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem kulturalnym – „Żywa Biblioteka Mościsko”, organizowanym przez Bibliotekę Publiczną Gminy Dzierżoniów.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad warsztatami dla osób niepełnosprawnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy „My też możemy ratować życie" oraz II Ogólnopolskimi Paramistrzostwami Pierwszej Pomocy, które odbędą się w Szczyrku.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XII Festynem Przyjaźni „Tacy Sami", który odbędzie się w Tczewie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Forum III Wieku - konferencją towarzyszącą XXV Forum Ekonomicznemu w Krynicy – Zdroju.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją „Rola Ośrodka Pomocy Społecznej i zespołu interdyscyplinarnego w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”, która odbędzie się w Toruniu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad kampanią społeczną pt. „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję”, organizowaną przez Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, Fundację ITAKA i Fundację Neverland.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad 12. Ogólnopolską Konferencją „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”, organizowaną przez Fundację Dzieci Niczyje.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad badaniem dotyczącym obecności kobiet na polskich wyższych uczelniach artystycznych, które zostanie przeprowadzone przez Fundację Katarzyny Kozyry.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad międzynarodową konferencją pt. „Damages for violations of human rights – domestic, comparative and international perspectives”, która odbędzie się w Gdańsku.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad polsko-niemieckim seminarium: "Przekład literacki w polsko-niemieckim dialogu kulturowym - Tadeusz Różewicz w przekładzie na język niemiecki" oraz warsztatami we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Śląskimi Regionalnymi Obchodami Dnia Zdrowia Psychicznego, które odbędą się w Katowicach.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad kampanią społeczną „Chcemy chodzić do teatru”, organizowaną przez Fundację Kultury bez Barier.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne”, która odbędzie się w Zakrzewiu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad 12. Europejskim Festiwalem Filmowym Integracja Ty i Ja, który odbędzie się w Koszalinie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem edukacyjnym Żywa Biblioteka, który odbędzie się we Wrocławiu.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad spektaklem pt. Recydywista.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Sympozjum Naukowym pt. „Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w służbie człowiekowi - 25 lat działalności”, które odbędzie się w Jarosławiu.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad ogólnopolską konferencją naukową pt. „Prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, która odbędzie się w Katowicach.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „Mediacje w sferze wewnętrznej. Remedium na uwarunkowania i konflikty systemowe”, która odbędzie się we Wrocławiu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad IV Forum Pacjentów Onkologicznych pn. „Czy pacjent może mieć zaufanie do systemu opieki onkologicznej w Polsce?”, które odbędzie się w Warszawie.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad ogólnopolską konferencją pt. „Rady dla seniorów. Uczestnictwo osób starszych w życiu publicznym - stan obecny i wyzwania na przyszłość”, która odbędzie się w Krakowie.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, które odbędą się w Warszawie.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „ZOOM na rady seniorów. Uniwersytet Obywatelski”.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Równość-samorządność. Rola samorządu lokalnego i regionalnego we wdrażaniu postaw i przepisów”, która odbędzie się w Warszawie.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektami pt. „Perspektywa antydyskryminacyjna w programach przeciw przemocy” oraz „Zatrzymać przemoc - kompleksowy system wsparcia i oddziaływań terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy ze względu na płeć”.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją LGBT Business Forum pt. „Miejsce pracy inkluzywne dla osób LGBT, jako czynnik wzrostu w czasie kryzysu ekonomicznego”, która odbędzie się w Warszawie. 

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Dniem Otwartym dla Cudzoziemców w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „Fundamentalne wartości i zasady ustrojowe. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa w Polsce”, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad drugą edycją cyklu bezpłatnych działań szkoleniowych i warsztatowych prowadzonych przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, których celem jest stworzenie Kodeksu Równego Traktowania.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Europejska konwencja o ochronie praw człowieka - nowe perspektywy i nowe wyzwania”, która odbędzie się w Opolu.


Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce”, która odbędzie się w Kazimierzu Dolnym.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Interdyscyplinarną Konferencją Naukową „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego - edycja III”, która odbędzie się w Toruniu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Dostępność informacji w sieci - Accessibility Camp 2015”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolską Konferencją Naukową V Zjazd Prawników-Administratywistów pt. "Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego", która odbędzie się w Lublinie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad II Ogólnopolskimi Senioraliami, które odbędą się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad IV Konferencją pt. „Człowiek w środowisku. Różne spojrzenia na doświadczenia kryzysu psychicznego”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XXI edycją krajowego Przeglądu Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA, która odbędzie się  w Dąbrowie Górniczej.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją podsumowującą projekt „Dobre prawo - sprawne rządzenie”, która odbędzie się w Łodzi.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolską Konferencją Naukową „Prawa Pacjenta”, która odbędzie się w Białymstoku.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad ósmą edycją ogólnopolskiej kampanii społecznej „SyMfonia serc” oraz czwartą edycją „SM-walcz o siebie”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Błędy wymiaru sprawiedliwości”, która odbędzie się z okazji 20-lecia działalności Koła Naukowego Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego TEMIDA.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XXIII Tygodniem Prawników odbywający się pod hasłem „Obywatel w obliczu częstych zmian prawa”, który odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad VII edycją konkursu na Najlepszego Studenta Rzeczypospolitej Polskiej - Studencki Nobel 2015.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad II edycją Ogólnopolskiej Parady Seniorów.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „Instytucjonalne oddziaływania resocjalizacyjne wobec nieletnich. Osiągnięcia i perspektywy rozwoju”, która w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Forum Śląskich Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad międzynarodową konferencją naukową pt. „Komparatystyka prawnicza - wiele dziedzin, wiele rozwiązań prawnych", która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad III edycją konkursu Zwyczajnie Aktywni, który promuje działania na rzecz aktywizacji zawodowej pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami zapalnymi.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „UKSW Arbitration Day”, która odbędzie się w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad IV Kongresem „Obywatel Senior”, który odbędzie się w Parku Śląskim w Chorzowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad VII Ogólnopolską Olimpiadą Sportową Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych, która odbędzie się w Łazach.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XXII Kwidzyńskim Forum Teatralnym.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem „Stop rasizmowi w sporcie”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencją Naukową pt. „Dostęp do informacji publicznej - prawo a praktyka”, która odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Human Rights Week, który odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Tygodniem Porad Obywatelskich, który odbędzie się w Zielonej Górze.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem pt. „Samorząd Równych Szans 2015”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad II Oświęcimskim Forum Praw Człowieka pn. „Europa wobec wyzwań XXI wieku. Granice Wolności”, które odbędzie się w Oświęcimiu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Polska w strefie Schengen - doświadczenia i perspektywy”, która odbędzie się w Rzeszowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad III Międzynarodową Konferencją Naukową pt. "Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność", która odbędzie się w Toruniu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolską Konferencją Naukową „Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: nadzieje, obawy, możliwości. Część I”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad projektem badawczym pt. „(Nie) łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XIII Międzynarodową Konferencją Chorób Rzadkich pt. „Choroby Rzadkie - razem przekraczamy granice”, która odbędzie się w Białobrzegach.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją naukową pt. „Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności”, która odbędzie się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Empatia - co to takiego?”, która odbędzie się w VI Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad XVI Kongresem Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, który odbędzie się w Pabianicach.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad wystawą prac fotograficznych „Prawa Człowieka. Dostrzegam. DZIEDZICTWO”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Międzynarodową Konferencją Naukową „XXV-lecie samorządu terytorialnego w Polsce - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, która odbędzie się w Szczecinie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad seminarium pt. „Ubezwłasnowolnienie: szansa czy konieczność?”, które odbędzie się w Jarosławiu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad III Festiwalem Wielu Kultur „Różni a tacy sami”, który odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Międzynarodową Konferencją Naukową nt. „Przeciwdziałania przemocy wobec seniorów”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, która odbędzie się w Supraślu.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad jubileuszową konferencją z okazji 25 lat funkcjonowania samorządu w Polsce.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Dwadzieścia pięć lat samorządowych kolegiów odwoławczych w służbie obywatelowi”, która odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad I Konferencją Naukowo-Techniczną pt. „Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. "Podnoszenie jakości edukacji osób z wieloraką niepełnosprawnością. Rozwiązania systemowe w placówce, regionie, kraju", która odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Ogólnopolską Konferencją Naukową pt. „Wokół pacjenta onkologicznego. Prawne, etyczne i społeczne aspekty leczenia nowotworów”, która odbędzie się w Krakowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad III edycją Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad konferencją pt. „Ochrona prawna osób starszych w obrocie cywilnoprawnym”, która odbędzie się w Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad Seminarium nt. "Imigranci w Polsce. Między interesem państwa a prawami człowieka", które odbędzie się w Uniwersytecie Kardynała S. Wyszyńskiego Warszawie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad II Edycją Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą symulację rozprawy cywilnej pt. „Student prawa w Wydziale Cywilnym Sądu", której finał odbędzie się w Rzeszowie.

 

Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich nad międzynarodowym seminarium pt. „Problemy w zatrudnieniu powodem zaostrzenia sytuacji społecznej”, które odbędzie się w Gdańsku.