Zawartość

Patronaty RPO w 2018 roku

2018-04-06

„Human Rights Week” to seria wydarzeń mających na celu promowanie praw człowieka pośród warszawskiej społeczności studenckiej. Podczas tegorocznej edycji projektu, która odbędzie się w drugiej połowie marca oraz w kwietniu bieżącego roku, organizatorzy chcą skupić się na aktualnych wydarzeniach naruszających prawa człowieka w Polsce i na świecie.

Od 2018-04-06 do 2018-04-07

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW organizuje  6 kwietnia Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem ,,Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości".

Od 2018-03-23 do 2018-03-25

Organizatorem konferencji jest stowarzyszenie Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, będące filią jednej z największych europejskich organizacji studenckich, zrzeszającej młodych ludzi z 200 ośrodków akademickich w 40 krajach Europy.

2018-03-22

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizują 22 marca 2018 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi I Kongres Suicydologiczny "Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem RPO.

2018-03-20

20 marca 2018 roku odbyła się objęta Honorowym Patronatem RPO konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

2018-03-15

15 marca obchodzony będzie po raz drugi Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (SSPI), a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” (FEPI). Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości.

2018-03-15

15 marca 2018 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną planuje zorganizować w swej siedzibie sympozjum naukowe pt. „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych".

2018-03-15

II Festiwal Praw Człowieka jest kolejną edycją projektu zapoczątkowanego w zeszłym roku szkolnym przez II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu. Do projektu zostały zaproszone placówki oświatowe z terenu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.

Głównym celem projektu jest:

Od 2018-03-14 do 2018-03-15

Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji,jest Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Wydarzenie odbędzie się 14-15 marca 2018r. w Krajowej Izbie Radców Podatkowych.

Celem konkursu jest zapoznawanie młodych adeptów prawa z ideą mediacji, jak i jej praktycznym aspektem.

2018-03-08

8 marca 2018 roku Instytut Nauk Politycznych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizują seminarium naukowe pn „Kobiety i Bezpieczeństwo".

Strony