Zawartość

Projekt Mentor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-04-13
Położenie: 
  • Toruń
    Polska
słowa kluczowe: 

Joanna Subko z Zespołu do spraw Równego Traktowania oraz Dariusz Supeł z Centrum Projektów Społecznych BRPO poprowadzili warsztaty na temat uprzedzeń i stereotypów oraz przestępstw z nienawiści wobec cudzoziemców w ramach projektu Mentor. Jest on realizowany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy Działu Programów Międzynarodowych UMK i organizacji studenckiej Erasmus Student Network UMK Toruń. 

Celem projektu jest integracja studentów zagranicznych programu Erasmus+ ze studentami UMK i ze środowiskiem lokalnym. Mentorzy pomagają, wspierają nowoprzybyłych studentów i są ich łącznikiem z kulturą polską. W zamian za to, studenci zagraniczni przyczyniają się do zwiększonej internacjonalizacji uczelni i wpływają na rozwój kompetencji  interkulturowych swoich oraz studentów UMK.