Zawartość

Umowy zawarte pomiędzy polskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Ombudsmanami z innych państw: (oraz Porozumienie z UNDP)

 1. Porozumienie o współpracy międzyinstytucjonalnej i technicznej zawarte pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich Polski i Defensor del Pueblo Argentyny;
  /8 maja 1997 r./
   
 2. Porozumienie pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich a Regionalnym Biurem na Europę i kraje WNP (RBEC) Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w sprawie wdrożenia Programu UNDP/RBEC o nazwie „Regionalny Program Wspierania Demokracji, Społeczeństwa Obywatelskiego i Administrowania Państwem";
  /7 listopada 1997 r./
   
 3. Porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony praw człowieka i obywatela pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej a Pełnomocnikiem ds. Praw Człowieka Rady Najwyższej Republiki Ukrainy;
  /5 maja 2000 r./
   
 4. Umowa o współpracy pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem Kontrolerów Sejmowych Republiki Litwy;
  /15 listopada 2000 r./
   
 5. Memorandum w sprawie współpracy między Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej a Pełnomocnikiem ds. Praw Człowieka w Federacji Rosyjskiej;
  /28 marca 2001 r./
   
 6. Porozumienie o Współpracy pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej a Parlamentarnym Rzecznikiem Praw Człowieka (Ombudsmanem) Republiki Uzbekistanu;
  /26 lutego 2002 r./
   
 7. Porozumienie o współpracy pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej a Rzecznikiem Praw Człowieka Republiki Azerbejdżanu
  /25 stycznia 2008 r./
   
 8. Porozumienie między Rzecznikiem Praw Obywatelskich Rzeczypospolitej Polskiej a Rzecznikiem Praw Człowieka w Sankt Petersburgu
  /14 maja 2008 r./
   
 9. „Porozumienie o współpracy w zakresie ochrony praw człowieka między Biurem Ombudsmana Jordanii a Rzecznikiem Praw Obywatelskich”
  /6 grudnia 2011 r./
   
 10. „Porozumienie o współpracy pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Narodową Komisją Praw Człowieka Republiki Korei.”
  /9 marca 2015 r./