Zawartość

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konstytucje państw nowożytnych - historia i współczesność" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 
2018-04-14
Położenie: 
  • Toruń
    Polska
słowa kluczowe: 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu morganizują VI Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność", która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 roku w gmachu WPiA UMK w Toruniu.
Uczestnicy wydarzenia podejmą merytorycznie istotną i przenikliwą debatę, której jednym z bardziej wymiernych rezultatów okaże się w przyszłości wydanie publikacji. W zamierzeniu stanowić ona będzie jeszcze jedną okazją do tego, by zmierzyć się z bogatą pracą prelegentów i zetknąć z tą historią, którą dzięki sobie stworzyli.