Zawartość

Wykład online RPO o Konstytucji na otwarciu roku akademickiego w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

Data: 
2020-10-10
słowa kluczowe: 

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął 10 października 2020 r. udział online w otwarciu roku akademickiego Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

Podczas inauguracyjnego wykładu Adam Bodnar mówił, że Konstytucja nie jest instrukcją obsługi państwa, ale zbiorem zasad i wartości. Większość z nich takie jak praworządność, wolność czy równość mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia systemu demokratycznego.

Jeśli władze naruszają te zasady, traci na tym obywatel. Obywatel nie może być przez prawo zaskakiwany, nie powinny dziwić go podejmowane na mocy prawa decyzje. Dlatego tak ważne jest jego stanowienie w zgodzie z zasadami prawidłowej legislacji, aby przepisy powszechnie obowiązujące były stabilne i niesprzeczne, a proces ich uchwalenia nie budził wątpliwości.

Władze nie mogą wykorzystywać Konstytucji jako narzędzia realizacji bieżących interesów politycznych. Ograniczenia ustawowych praw i wolności nie mogą być wprowadzane przez władzę dowolnie. Jak wskazuje Konstytucja ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Prawa i wolności zawarte w Konstytucji mogą być więc tarczą chroniącą obywateli przed nadużyciami władzy, ale także mieczem, będącym wyrazem siły państwa.

To właśnie doskonale podsumowuje plakat Luki Rayskiego „KonsTYtucJA”, który pokazuje, że konstytucja to MY – TY i JA.

RPO podziękował rektor uczelni prof.  Krystynie Strzale za zaproszenie na uroczystość.  Nie mógł w niej wziąć udziału osobiście z powodu dopiero co przebytego zakażenia koronawirusem.

 

 

Galeria

  •  osoba przemawia

    Adam Bodnar podczas wykładu online
Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-10-13 11:41:35
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-10-13 11:59:46 Wykład online RPO o Konstytucji na otwarciu roku akademickiego w Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie Łukasz Starzewski