Zawartość

XXII Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Data: 
2018-11-06
Położenie: 
  • Łódź
    Polska
słowa kluczowe: 

Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych to projekt naukowy, który odbywa się cyklicznie jednocześnie w piętnastu ośrodkach akademickich w Polsce i jest organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele samorządów zawodów prawniczych, instytucji, stowarzyszeń, organów władz publicznych. Spotkania ze studentami mają na celu przybliżenie problematyki związanej
ze stosowaniem prawa w praktyce a także zaprezentowanie istoty wykonywanych zawodów prawniczych.

W ich trakcie 6 listopada 2018 prelekcję wygłosił dr Piotr Misztal z BRPO

Prelekcja dotyczyła roli Rzecznika Praw Obywatelskich w demokratycznym państwie prawnym, w szczególności w związku z uprawnieniami w zakresie wzruszania prawomocnych orzeczeń sądowych kończących postępowanie w sprawach karnych.

Dr Piotr Misztal opowiadał również o łączeniu wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ z codziennymi obowiązkami w Biurze Rzecznika.

Galeria

  • Logo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

    Biuro RPO